Maak Ruimte! | Homepage

Maak Ruimte! brengt mens en organisatie tot bloei

MaakRuimte! is een Coöperatieve Vereniging  voor Nieuw Leiderschap en richt zich op organisatie, team & leiderschapsontwikkeling. Wij zijn ambachtslieden die samen met u de verandering realiseren, gebruik makend van de dan passende aanpak, zoals Theory U, Systemisch Werken, NLP en altijd vanuit de waarderende invalshoek.


MaakRuimte! werkt samen met beslissers, beïnvloeders en uitvoerders op het gebied van organisatieontwikkeling.
Samen zoeken we naar nieuwe wegen om fundamentele verandering en beweging in en tussen organisaties
te initiëren en te faciliteren.


MaakRuimte! creëert ruimte voor vernieuwing en ontwikkeling door meervoudig kijken, door voorbij (oude)
oordelen nieuwe verbindingen te leggen, met anderen en in jezelf. Door af te stemmen op het grotere geheel
waar je onderdeel van bent.


MaakRuimte! gaat verder dan mentale concepten en biedt ervaringen waarin deelnemers doorleven wat een
nieuwe koers voor henzelf en hun organisatie inhoud.


MaakRuimte! is - onder meer - uw partner in:

  • Strategische advisering
  • Programma’s voor organisatieontwikkeling
  • Leiderschapstrainingen en individuele coaching
  • Programma’s voor keten- en netwerksamenwerking
  • Coaching van teams en conflicthantering
  • Inspirerende seminars & workshops
  • Executive search en interim management
  • Sisterhood in leadership