Maak Ruimte! brengt mens en organisatie tot bloei

(Online) assessments

Missie Maak Ruimte!
Maak Ruimte! wil mensen in organisaties helpen:
Het talent van elke medewerker en leidinggevenden ontsluiten is onze essentie. Ons bestaansrecht is dat we die unieke talenten herkennen, erkennen en beschikbaar maken en verzilveren in resultaten en innovaties ten dienste van de organisatie. Op duurzame wijze. Hiermee ontstaat een persoonlijke, echte organisatie die aanspreekbaar is, net als de mensen daarbinnen en de dienstverlening naar klanten.

Samenvatting van ons aanbod van (online) assessments
Maak Ruimte! ziet een assessment als een belangrijk middel om de talenten en mogelijkheden van medewerkers geobjectiveerd in kaart te brengen zowel voor de deelnemer zelf als voor de opdrachtgever. Een assessment zien wij als een onderdeel van talentontwikkeling en niet als de uitkomst hiervan.

oog maak ruimte
Wij bieden assessments in verschillende vormen aan.
De assessments van Management Drives en Insights worden door ons gebruikt bij teamontwikkeling (zie module 2). Deze assessments worden door ons altijd aangeboden in samenwerking met daartoe gecertificeerde partners.
Daarnaast gebruikt MaakRuimte! (vooral) de online assessments van Thalento. Door maatwerk kan op de verschillende (selectie-)vragen snel een antwoord worden gegeven met behulp van op de vraag toegespitste rapportages in beeld en tekst. Deze assessments worden door ons gebruikt voor zowel selectie als coaching en ontwikkeling van medewerkers. Onze adviseurs zijn zeer ervaren in het gebruik van de rapportages en de bijbehorende terugkoppeling naar kandidaten en opdrachtgevers.

Onze specialismen
(Online) assessments van Thalento, voor:

 • selectievraagstukken (zowel intern als extern)
 • ontwikkelprogramma’s voor individuele medewerkers voor hun loopbaanontwikkeling
 • coachingsprogramma’s voor individuele medewerkers in hun (huidige) functie 
 • Management Audits

(Online) assessments van Management Drives en Insights, als basis voor teamontwikkeling

 

profiel maak ruimte

Onze werkwijze
Voor selectieassessments gaat onze adviseur in gesprek met de opdrachtgever. Aan de hand van de op te stellen profielschets wordt bepaald welke onderdelen in het assessment worden opgenomen (al of niet cognitieve testen, betreft het een managementfunctie, etc.). In de (schriftelijke) rapportage kan dit profiel desgewenst zichtbaar worden gemaakt. 
De kandidaat wordt door ons geïnformeerd over de procedure en kan het assessment online maken. De rapportage gaat naar ons, direct nadat de kandidaat het assessment heeft gemaakt. Op deze manier kan snel worden gewerkt, maar ook met verschillende kandidaten tegelijkertijd. Onze adviseur bekijkt de resultaten en geeft een korte terugkoppeling aan de kandidaat. Na diens akkoord worden de resultaten gerapporteerd aan de opdrachtgever. Wij geven daarbij een advies over de geschiktheid van de kandidaat met betrekking tot de voorliggende functie, maar ook over de ontwikkelingsmogelijkheden c.q. de mogelijkheden tot coaching van de kandidaat.
Voor ontwikkelassessments zal allereerst een gesprek met de kandidaat (en desgewenst ter afstemming met de opdrachtgever) worden gevoerd. Op grond van de vastgestelde ontwikkelrichting zal het assessment op maat worden samengesteld. Aan de hand van de rapportage wordt, samen met de kandidaat, het ontwikkel- c.q. coachingsprogramma opgesteld. Ook hierover wordt met de opdrachtgever afgestemd. Gedurende het verdere programma zal de uitkomst van het assessment een belangrijke basis blijven vormen voor de begeleiding van de kandidaat.
Resultaat van het gebruik van de (online) assessments van MaakRuimte! voor de opdrachtgever zal steeds zijn: meer en betere informatie om te beslissen over vragen als:

 • Wie van deze kandidaten past het best op deze functie, nu en in de nabije toekomst?
 • Welke competenties bij mijn medewerkers heb ik de komende tijd nodig bij de verdere ontwikkeling van mijn organisatie en bij welke medewerkers zijn die aanwezig?
 • Hoe kan ik de bij mijn medewerkers aanwezige competenties en talenten ontdekken en verder ontwikkelen, zodat ik het beste uit mijn mensen haal, maar mijn mensen ook aan mij weet te binden?
 • Heb ik het juiste managementpotentieel in huis om de toekomst tegemoet te treden?

 

Onze tools  
MaakRuimte! gebruikt voor haar (online) assessments in de eerste plaats de assessments van Thalento. Wij maken vooral gebruik van zogenaamde Performance Questionnaires en van cognitieve testen (numeriek, verbaal en abstract redeneervermogen). Wanneer de profielschets daar om vraagt, bieden wij ook vaardigheidstesten (plannen en organiseren, snelheid en nauwkeurigheid), simulatietesten en taaltesten. Tot slot is ook een 360-graden test beschikbaar, welke ook op maat kan worden gemaakt.
Op basis van de Thalento-assessments kan op verschillende manieren worden gerapporteerd. Zo geeft de Performance Indicator gedetailleerd en objectief inzicht in persoonlijkheid, gedrag en performance op het gebied van beslissen, werkmethode, teamoriëntatie en interactie en relaties. Voor management- en/of salesfuncties kunnen specifieke rapportages worden opgesteld. Ook is het mogelijk via de Motivation Indicator motivatie, drijfveren en behoeften te identificeren, begrijpen en managen. Vooral bij coaching en ontwikkeling biedt dit belangrijke informatie. Afhankelijk van de vraag van de kandidaat en/of de opdrachtgever kan ook worden gerapporteerd over cognitieve en vaardigheidsaspecten, competenties (op grond van het CUBES competentieprofiel) en 360-graden feedback.
Naast de assessments van Thalento gebruiken wij ook de instrumenten Management Drives en Insights. Omdat deze alleen worden gebruikt als basis voor teamontwikkeling worden ze in module 2 behandeld.
Voorafgaand aan het moment waarop het (online) assessment wordt afgenomen wordt de kandidaat ons privacy-statement voorgelegd en gevraagd te accepteren.
In het kader van ICT-veiligheid is geregeld dat alle online assessments lopen via een beveiligd datacentrum. Toegang is alleen mogelijk via een uniek wachtwoord.
Tot slot kan worden opgemerkt dat wij standaard werken met een klachtenregeling voor kandidaten. 
Onze doelgroepen
Met onze (online) assessments richten wij ons op alle niveaus binnen de organisatie:

 • individuele medewerkers
 • specifieke professionals
 • (senior) management
 • directie en bestuur


Kosten
De kosten van het inzetten van het Thalento online assessment bedragen € 150,- per assessment (excl. BTW). Ons uurtarief varieert van € 100,- tot € 200,- per uur (exclusief reis- en kantoorkosten), afhankelijk van uw vraag en de doelgroep. Dit betekent dat de kosten per individueel assessment, afhankelijk van de complexiteit en uniciteit variëren van € 950,- tot € 2000,- (excl. BTW, maar inclusief reis- en kantoorkosten). Voor wat betreft grotere projecten als bijvoorbeeld management audits werken wij met een projectbudget.