Maak Ruimte! brengt mens en organisatie tot bloei

Coaching
 

Missie en visie van MaakRuimte!
MaakRuimte! wil mensen in organisaties helpen:
Het talent van elke medewerker en leidinggevenden ontsluiten is onze essentie. Ons bestaansrecht is dat we die unieke talenten herkennen, erkennen en beschikbaar maken en verzilveren in resultaten en innovaties ten dienste van de organisatie. Op duurzame wijze. Hiermee ontstaat een persoonlijke, echte organisatie die aanspreekbaar is, net als de mensen daarbinnen en de dienstverlening naar klanten.

Onze Leervisie: Ieder mens is met talenten geboren, het is de kunst deze te herkennen, erkennen en te vormen in een werkcontext. Mensen hebben van nature de behoefte om een zinvolle bijdrage te leveren en zo bestaansrecht te hebben. In de turbulentie van het leven bouwen mensen beschermlagen op die ooit goed van dienst zijn geweest, maar ook talenten kunnen versluieren. Door dit potentieel vrij te maken boor je ongekende energie, eigenheid en innovatiekracht aan.

De basis van organisatieontwikkeling is persoonlijke ontwikkeling.

Samenvatting van ons Coachaanbod
We bieden coaching aan omdat we er in geloven dat mensen over talenten beschikken en bij de ontwikkeling daarvan ondersteuning nodig hebben, uiteraard afhankelijk van de situatie en de persoon.
Individuele of teamcoaching past bij ons in het totale proces van blended learning.
Dit houdt voor ons in dat we gebruik maken van action learning, skype coaching, team coaching, assessments, webinars, digitale leeromgeving, gaming, story telling, charisma enhancement, martial arts, heart beat sessions, co-creatie projecten en stages.

Onze specialismen 
Wij zijn gericht op het vergroten van de persoonlijke effectiviteit in de werkcontext van de coachee. Thema’s die we veel tegenkomen zijn:
• Authentiek en (persoonlijk) leiderschap vanuit het hier en nu
• Balans in werk en leven
• Sociale vaardigheden versterken (communicatie en samenwerking)
• Visie, structuur en focus aanbrengen
• Positionering en zichtbaarheid 
• Begrenzen en verbinden
• Herkennen van superego, drijfveren en patronen en het effect ervan

Executive coaching
Omdat wij het krachtenveld waarin executives zich begeven vanuit onze eigen werkpraktijk goed kennen, kunnen wij goed aansluiten bij de paradoxen en de positioneringdilemma’s die hierbij komen kijken.

Onze werkwijze
Coachen is in onze optiek een manier van werkgerelateerd leren waarbij vooral in tweegesprekken wordt gewerkt. Het doel van coaching is om de coachee te ondersteunen in het vergroten van zijn/haar eigen professionaliteit door hun eigen relatie tot bepaalde ervaringen en vraagstukken uit te diepen. 

In een coachingstraject werkt de coach aan het stimuleren van reflectie, het vrijmaken van potentiële kwaliteiten en het overwinnen van obstakels voor verdere ontwikkeling. Hiervoor zetten we verschillende coachingsstijlen en -methodieken in, afhankelijk van de vraag en de context. Wij gaan ervan uit dat de coachee weet welke stijl voor hem/haar het beste werkt. De relatie tussen coach en coachee is één van de meest bepalende factoren voor succes en staat daarom centraal.
Effecten / resultaten van personal coaching:
• Zingeving in werk 
• Zelfreflectief vermogen 
• Bewustzijn van uzelf en uw effect op anderen 
• Balans in uzelf en in werk  
• Rust in handelen 
• Open communicatie 
• Sneller besluiten nemen

Onze tools
Reflectieopdrachten, persoonlijkheidsscans en testen, coachgesprekken face-to-face en via skype, webinaropdrachten, interviewen van bepaalde personen.

We hanteren onder andere de volgende methoden: RET, Roos van Leary, NLP, Psychosynthese, Gestalt technieken, voice dialogue technieken, opstellingen, systemisch werken, groepsdynamica, lichaamsgerichte oefeningen, Mindfulness, Presencing.

Onze doelgroep
Coaching richt zich op alle medewerkers van jonge tot ervaren professionals, project- en programmaleiders, teammanagement tot executives (hoger management en de directie). Coaching kan ook vorm krijgen tussen afdelingen of met klantgroepen en/of leveranciers.

De klik en de vertrouwensband tussen de coach en de coachee vormen de basis. Daarom kunt u bij ons kiezen uit meerdere ervaren coaches, in aansluiting op uw persoon en uw vraag.

Kosten
Onze coaching wordt verzorgd door professionele coaches geschoold in: School voor Coaching, Master Theory U, Human System Dynamics, Presence in Business, Mindfullness Rino en School voor Zijnsorientatie, Manifesting Results, Bewegingskunde, NLP master, Psychsynthese, Academie voor Innovatief coachen en trainen, Gestalt, Voice-Dialoque, Storytelling en EFT van Sue Johnson. 

We zijn Stir, NOBCO en the CTI International (Coaches Training Instituut) gecertificeerd en NLP geregistreerd by the society of NLP Master en NLP topcoaches. We borgen ons leren door klantevaluaties, onderlinge intervisie en door permanente educatie. De kosten van een coachtraject bedragen per persoon minimaal € 1.500 ,- en per traject maximaal € 5.000,-. Dit is afhankelijk van uw behoefte en onze professionele inschatting van de situatie. 
Ons uurtarief varieert van € 100,- tot € 200,- per uur (exclusief reis-, materiaal- en kantoorkosten), afhankelijk van uw vraag en de doelgroep. We zijn gewend om met budget-boxing te werken of strippenkaarten en dan binnen dat bedrag een resultaat en aanpak overeen te komen.

Voorbeelden uit onze praktijk

1. Executive level (energiemanagement en performance)

Situatie: CEO binnen een bekende internationale bank is binnen het concern aangesteld bij een andere dochter als CEO. Hij ondervindt veel stress, heeft fysieke klachten en een toenemende mate van onzekerheid over zijn functioneren.
In overleg met hem hebben we de volgende aanpak gekozen: Er is een zelfzorgplan gemaakt bestaande uit de volgende onderdelen: Fysiek, mentaal, emotioneel/sociaal en zingeving. Dit plan is gemaakt in zijn taal, passend bij zijn motivatiepatroon, zijn leerstijl en aansluitend bij zijn functie.

In dit geval is hij met een personal trainer aan de slag gegaan, heeft hij door middel van co-creatiesessies gewerkt met zingeving m.a.w. wat is de opdracht waar ik met mijn team voor wil gaan. En heeft hij zijn team betrokken bij de ontwikkeling.
Deels met persoonlijke coaching sessies, skypecalls , films , reflectievragen en interviews met peers en on the job coaching is hij dit proces als een uitdaging gaan zien waarin hij veel plezier beleefde. Uiteindelijk is dit uitgemond in een totale ommezwaai.

2. Charisma enhancement (communicatie)

Situatie: Binnen een MT verlopen de overlegsituaties stroef omdat sommige leden te aanwezig zijn en anderen onvoldoende. Het team werkt op zich goed samen maar de stijlverschillen zorgen voor onnodige ruis.

Aanpak: Onze coach is bij een teamvergadering aanwezig geweest en heeft ook individuele gesprekken gehad. We hebben ervoor gekozen het hele team te trainen op communicatie- en feedbackvaardigheden. Daarnaast hebben we de leidinggevende persoonlijk gecoacht in het hanteren van verschillen binnen zijn team en het behartigen van de belangen van het team vanuit zijn persoonlijke leiderschapsstijl.
In vijf achtereenvolgende sessies en een assessment heeft hij meer inzicht gekregen in de systemische achtergrond van zijn gedrag en het effect daarvan op anderen. Daarna is aandacht gegeven aan het ontwikkelen van effectief gedrag o.a. met behulp van een buddy uit het team.

Mentale weerbaarheid en vitaliteit

Missie MaakRuimte!
MaakRuimte! wil mensen in organisaties helpen:
Het talent van elke medewerker en leidinggevenden ontsluiten is onze essentie. Ons bestaansrecht is dat we die unieke talenten herkennen, erkennen en beschikbaar maken en verzilveren in resultaten en innovaties ten dienste van de organisatie. Op duurzame wijze. Hiermee ontstaat een persoonlijke, echte organisatie die aanspreekbaar is, net als de mensen daarbinnen en de dienstverlening naar klanten.

Visie MaakRuimte! op vitaliteit en energiemanagement

The difference between one man and another is not mere ability… it is energy - Thomas Arnold

 Het managen van je persoonlijke energie is de sleutel tot hogere prestaties met behoud van je gezondheid. Iedere dag is een voortdurende uitdaging om een goede balans te vinden tussen de eisen die de omgeving stelt en de mogelijkheden die je hebt om ze ook werkelijk uit te voeren. In dit spanningsveld tussen moeten en kunnen is efficiënt energiebeheer onontbeerlijk om tot rust en creativiteit te komen.

Samenvatting van ons aanbod op vitaliteit en energiemanagement

We werken vanuit 4 basisaspecten van vitaliteit en energiemanagement:
Fysieke energie: Voelt u zich fysiek in orde en als dat zo is, hoe zorgt u ervoor dat dit zo blijft? Hebt u een gezonde balans tussen werk en vrije tijd?

Mentale weerbaarheid: Hoe flexibel bent u en hoeveel plezier beleeft u aan het aangaan van uitdagingen in uw werk of omgeving? Hoe is uw vermogen tot concentreren en focussen? 80% van uw moeheid is mentale moeheid en is te merken aan het verliezen van focus, slap voelen, tegenzin hebben en minder veerkracht, ook bij kleinere tegenslagen. Weet u hoe u energie kunt opwekken? Weet u hoe u kunt ontstressen en ontspannen?

Emotionele veerkracht: Voelt u zich fit en vitaal in het contact met uw omgeving?Hoe gaat u om met irritatie, verdriet en teleurstelling? Hoe verzorgt u de goede sfeer op het werk. Hoe werkt u aan een open en plezierige omgang met collega's? Hoe goed kunt u uw grenzen aangeven?

Zingevingkracht: Hoe verzorgt u uw passie, enthousiasme en motivatie? Hoe gaat u met uw inspiratie om, uw drijfveren? Kent u uw energiebronnen? Bent u in staat om uw energiehuishouding te verzorgen en om goed om te gaan met energievreters en energiebronnen?

Deze aspecten van vitaliteit staan niet los van elkaar. Ze haken voortdurend in elkaar. Ieder mens zal daarin het evenwicht moeten vinden dat bij hem of haar past. Dit evenwicht is geen status quo, maar voortdurend in beweging. Daarom is het ondersteunend, zowel voor individuele mensen, als voor de organisatie waarin ze werken, als mensen zich hiervan bewust worden en technieken leren om hun vitaliteit te managen. Kenmerkend voor onze aanpak is dat we niet uitgaan van problemen, maar van de natuurlijke vitaliteit en het plezier die in iedereen aanwezig zijn. Je energie verzorgen kun je structureel doen en instant.

Onze specialismen
Al meer dan 10 jaar ondersteunen we succesvol bedrijven en hun medewerkers in vitaliteit en energiemanagement.
We onderscheiden structurele en instante zelfzorg
Structurele zelfzorg vormt de basis: goede balans werk – privé, voldoende recreatie en plezier, zorg dragen voor voldoende beweging en buitenlucht, gezonde voeding, voldoende rust en slaap, een goed sociaal leven met vrienden en familie, voldoende inspiratie.
Instante zelfzorg: Dit is de snelle oppepper of fit snack die je kunt nemen op het moment dat het nodig is, zoals je ook een kop koffie neemt, een boterham of een reep als je trek hebt. Zo kun je zorgen voor een snelle vitalisatie die je op fysiek, mentaal, emotioneel/sociaal of zingevingsniveau vitaliseert, door: gedachten stoppers, denk jezelf vitaal, emo snacks, vitaal door minimale beweging, presence.
Het coaching- en trainingsaanbod kan volledig geïntegreerd worden in een trainingsprogramma met een bredere opzet, een organisatieontwikkelingstraject of een reorganisatie. In elke fase van een verandertraject kan vitaliteit meegenomen worden:
• Analysefase: vragenlijst en introductieworkshop
• Onderzoeksfase: vitaliteitscan
• Ontwikkelingsfase: training en coaching
• Implementatiefase: vervolg training coaching en nazorg


Onze werkwijze
In de coaching en in de verschillende trainingen die wij aanbieden komen telkens meerdere aspecten van vitaliteit aan bod. De trainingen kennen een prettige afwisseling tussen gerichte informatie en praktische oefeningen. Door de interactieve werkvorm zijn de deelnemers ook bij elkaar betrokken. Dit geeft een draagvlak om van vitaliseren een gewoonte te maken. Het werkt stimulerend en bevordert de communicatie en samenwerking binnen het team. Deelnemers krijgen inzicht in de vier aspecten van vitaliteit en handvatten om de balans hierin te verzorgen; structureel, maar ook instant, in het moment.


Onze tools 
Naast individuele coaching en coaching op maat in kleine teams, bieden we vitaliteit en energiemanagement trainingen aan in zowel korte modules van 2 uur, als in een serie verdiepende bijeenkomsten:
1. Vitaliseer uzelf
2. Versterk u zelf
3. Inner drive / uw passie hervinden
4. De kracht van aandacht
5. Vitaal in je werk
6. Brein en vitaliteit

Onze doelgroep 
Met ons vitaliteit en energiemanagement aanbod bestaande uit coaching en workshops, richten we ons op alle medewerkers die vitaal en fit willen zijn, dus: 
• Junior, medior en senior professionals, programma- en projectleiders
• Het middenkader 
• Hoger management en de directie.

 

Kosten
Onze vitaliteit en energieworkshops en –coaching worden verzorgd door professionele coaches en organisatieadviseurs geschoold in: Presence in Business, Mindfullness Rino en School voor Zijnsorientatie, Manifesting Results, Bewegingskunde, NLP master, Psychsynthese en Gestalt. 
We zijn Stir, NOBCO en the CTI International (Coaches Training Instituut) gecertificeerd en NLP geregistreerd door the society of NLP Master en NLP topcoaches. We borgen ons leren door klantevaluaties, onderlinge intervisie en door permanente educatie.
De kosten zijn sterk afhankelijk van het aantal deelnemers en soort traject. Gemiddeld variëren de kosten tussen € 500,- en € 4000,- per persoon. Ons uurtarief varieert van €100,- tot €200,- per uur (exclusief reis-, verblijfs-, materiaal- en kantoorkosten), afhankelijk van uw vraag en de doelgroep. We zijn gewend om met budget-boxing te werken of strippenkaarten en dan binnen dat bedrag een resultaat en aanpak overeen te komen.


Voorbeelden uit de praktijk

Leidinggevende 
Een leidinggevende merkte dat hij te snel geprikkeld raakte in de werksituatie en daardoor steeds minder effectief. Samen met deze persoon hebben wij het zelfzorgplan opgesteld om de stresstolerantie te verhogen, stressfactoren omlaag te brengen, werk en privé in balans te brengen. Na 5 sessies was het gewenste resultaat bereikt.

Professionals
In een veeleisende professionele omgeving steeg het ziekteverzuim teveel. Door deze mensen individueel de mogelijkheid te geven een vitaliteitstraining te volgen daalde het ziekteverzuim tot normale hoogte.

Vitaliteit in groepsverband
In een veranderingstraject bleken steeds meer mensen de balans kwijt te zijn. Dit uitte zich in gebrek aan energie, gebrek aan focus, snellere irritaties en onvoldoende productiviteit. Voor dit team hebben we 4 sessies van 2 uur georganiseerd hoe beter met je energie om te gaan. Door dit als team mee te maken ontwikkelden zij een taal waardoor revitaliseren een gezamenlijke verantwoordelijkheid werd.