Maak Ruimte! brengt mens en organisatie tot bloei

Conflictbemiddeling en mediation

 

MaakRuimte! heeft veel ervaring met het begeleiden van conflictsituaties. Op bestuurlijk niveau, binnen management teams als ook op afdelingsniveau.

 

We starten met het krijgen van een algemene indruk van de situatie en maken een eerste inschatting of het conflict oplosbaar lijkt of dat het logischer is dat partijen uit elkaar gaan.

 

Na deze inschatting waarbij we vermoeden dat ingrijpen zinnig is, houden we interviews met betrokkenen, zodat we weten hoe die in de situatie staan en om vertrouwen tussen ons en de betreffende personen op te bouwen.

Wederom schatten we in welke interventie passend is en sluiten dit kort met de opdrachtgever. Als die onderdeel van het conflict is zoeken we een andere, passende oplossing. Dit kan bij voorbeeld met een opdrachtgeversgroep, die we inmiddels hebben ingericht.

 

Door mensen eerste echt te horen en vervolgens te helpen op een andere wijze weer naar elkaar te luisteren, lukt het ons vaak om de angel uit het conflict te trekken.

Soms vraagt het ook andere interventies zoals een ander taakverdeling of business scope.

 

Als er juridische elementen bij komen kijken (mediation), dan werken we samen met juristen uit ons netwerk.

 

Voorbeelden van conflictsituaties die we hebben begeleid:

  • De OR en de directie van een internationaal productiebedrijf werken nu weer goed samen.
  • Een team secretaresses met veel conflicten, waar niemand graag in de buurt kwam, staan nu weer samen voor hun taak.
  • Een P&O afdeling met 2 teamleden, die de leidinggevenden steeds ter discussie stelden, zien nu weer de toegevoegde waarde van ieders kwaliteit
  • Een school waar een visie-conflict was en waar ook speelde “wie bepaalt hier?” hebben nu elk weer hun rol om het beste uit kinderen te halen
  • Een familiebedrijf met opvolgingsproblematiek heeft nu heldere afspraken en ieder is op zijn talent ingezet binnen het bedrijf
  • Bij een aandeelhoudersconflict hebben we de ontvlechting begeleid.

Met deze simpele en daarmee heldere aanpak, gekoppeld aan de persoonlijke expertise van onze adviseurs kan MaakRuimte! voor u en uw organisatie een oplossing bieden bij een slepend conflict.

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

Aafke Osse  (06-21570311) of

Christiane Lorenz (06-21264776)