Maak Ruimte! brengt mens en organisatie tot bloei

Executive search en interim management

Focus
Wij voelen ons verantwoordelijk voor het samen met de opdrachtgever vinden van een nieuwe Directeur/Bestuurder die in staat is de gestelde doelen te realiseren.

Expertise
Wij beschikken over uitgebreide ervaring in het begeleiden van aandeelhouders , commissarissen, toezichthouders en directies in vraagstukken waar het betreft search, selectie, begeleiden van management teams, uitvoeren van strategische keuzes, internationaal opereren en exit strategieën. 

Onze cliënten bevinden zich zowel binnen de profit als non profit.

Ons netwerk
Ons netwerk bestaat naast onze database uit contacten die wij intensief onderhouden met Commissarissen, Toezichthouders en Directeuren die ons actief helpen bij het vinden van de juiste kandidaten. Het voordeel van deze aanpak is dat wij vaak werken met de meest actuele kandidaten in de markt die over een goede reputatie beschikken.

 

Executive Search: onze werkwijze bij de invulling van bestuurders- en directiefuncties

Na opdrachtverstrekking richten we ons op 4 vitale onderdelen van het proces :

1. Werving
2. Selectie
3. Besluitvorming
4. Introductie

Ad.1 Werving

Na een eerste korte discussie met de “selectiecommissie” wordt het wervingsprofiel vastgesteld. Dit zal in grote lijnen het profiel zijn wat er nu ligt maar aangevuld met een schets waar we deze kandidaten kunnen vinden.

Met het wervingsprofiel gaan wij aan de slag om potentiele kandidaten te benaderen voor een eerste oriënterend gesprek. In dit gesprek stemmen wij af of de kandidaat op het eerste gezicht past, of deze baan past binnen zijn ontwikkeling en of hij aansluit bij het soort persoonlijkheid wat we zoeken.

Werving vindt hoofdzakelijk plaats via ons netwerk, in sommige gevallen kiezen we er voor om dit te ondersteunen met een advertentie.

Na deze oriënterende gesprekken proberen wij een shortlist te hebben van ca. 4 kandidaten waar de selectiecommissie een kennismakingsgesprek mee heeft.
Deze gesprekken plannen wij bij ons op kantoor, duren ca. 1 uur en proberen we op 1 dag te plannen. 

Ad. 2 Selectie

Selectieprofiel
In de tijd dat wij contact hebben met potentiele kandidaten gaan we graag in gesprek met een aantal sleutelfunctionarissen. Op basis van deze input stellen we een selectieprofiel op wat naast het initiële profiel bestaat uit een opdrachtformulering voor de nieuwe directeur, een omschrijving van de organisatie, de uitdagingen die er liggen, een inwerkplan en een beschrijving van het eisenprofiel in persoonlijkheidstermen.

Dit selectieprofiel dient vervolgens als basis voor de eindselectie van de kandidaten, de communicatie met kandidaten en het inwerken van een nieuwe directeur.

Assessment
Na de kennismakingsgesprekken wordt met de uitgekozen kandidaten een assessment uitgevoerd. Wij beschikken hiervoor over een eigen assessment center. De uitkomsten hiervan worden eerst met de kandidaten gedeeld. In overleg met de kandidaten worden ook referenties ingewonnen omdat deze een actuele verdieping geven van het trackrecord. De uitkomsten van het assessment en de referenties worden gematcht met het selectieprofiel en met de selectiecommissie besproken.

Aanname gesprekken

Op basis van de bevindingen worden een of meerdere kandidaten uitgenodigd voor een laatste ronde gesprekken. Eventueel begeleiden wij ook de selectie- en inspraakcommissies, of een afrondend gesprek. Wij begeleiden meestal deze gesprekken ook waar het arbeidsvoorwaarden en contracten betreft.

Begeleiding bij inwerken
Waar nodig kunnen wij helpen bij een goede introductie van de nieuwe directeur en het houden van tussentijdse evaluatie- of coachgesprekken.

Tijdspad
Omdat wij het wervings- en het selectieproces in eerste instantie parallel opstarten kunnen we enerzijds efficiënt werken maar anderzijds onze kwaliteit waarborgen.

Afspraken die nodig zijn in het proces plannen we bij aanvang al in zodat een compleet proces binnen 2 maanden afgerond kan zijn.

Kosten
Gangbaar is dat wij 20% van het eerste jaarinkomen berekenen. Dit is verdeeld over 30% bij aanvang, 30% na het accepteren van de shortlist voor kennismakingsgesprekken en 40% bij het tekenen van een arbeidscontract. Onze tarieven zijn ex btw en eventuele reiskosten van kandidaten.

Governance: werving en selectie van toezichthouders

Ook voor de werving en selectie van toezichthouders (Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen) kunt u ons inschakelen.

Wij hebben ruime ervaring met het werven voor deze specifieke functies en zijn in staat om in een relatief snelle procedure uiteindelijk te komen tot een shortlist met maximaal 4 passende kandidaten. Daarbij zorgen wij voor een goede afstemming/samenwerking met Ondernemingsraden, dan wel andere medezeggenschapsorganen.

In onze prijsstelling zijn wij concurrerend. Voor een volledige procedure van werving en selectie rekenen wij een tarief dat is afgestemd op de beloning van toezichthouders conform de Wet Normering Topinkomens en varieert, afhankelijk van niveau en complexiteit, van €6.000 tot €10.000. Facturering vindt plaats in 2 termijnen: 50% bij opdracht en 50% na succesvolle afronding van de opdracht.

Interim management

Wanneer u behoefte heeft aan tijdelijke versterking van uw organisatie op eindverantwoordelijk niveau dan wel op het gebied van het managen van complexe projecten kan MaakRuimte! u eveneens van dienst zijn.

Binnen MaakRuimte! werken enkele partners die bij uitstek ervaring hebben als interim-directeur en/of als projectmanager van uiterst complexe projecten. Daarnaast beschikken wij over een ruim en divers netwerk van ervaren interim-managers en projectmanagers die op verschillende niveaus in uw organisatie inzetbaar zijn.

dick.webbink@maakruimte.nl
piet.priemis@maakruimte.nl