Maak Ruimte! brengt mens en organisatie tot bloei

Nieuw leiderschap

In onze complexe wereld is niemand meer in staat het geheel te overzien. In staat zijn inzicht en overzicht te organiseren en vooral om te innoveren, is waanzinnig belangrijk geworden. Dit kan naar ons idee (en dat van Scharmer e.a. in Theory U) alleen maar in co-creatie. Partnership is daarmee onontbeerlijk bij het persoonlijk leidinggeven aan verandering en vernieuwing in een complexe wereld: met elkaar maken we het hele beeld (de hele olifant, zie kader bij de map "Onze inspiratie en visie") in plaats van het stukje dat ieder individu kan zien.

Nieuw leiderschap is een ontdekkingsreis naar ‘de bron’ in mensen: dat wat hen ten diepste drijft. Het gaat over de capaciteit van een persoon en gemeenschap om haar eigen toekomst te creëren. Waar we onze aandacht aan besteden en hoe we aandacht besteden, zowel individueel als collectief, is de sleutel tot wat we creëren. Een van onze grootste obstakels is de neiging om snel naar een oplossing te zoeken. Vanuit onze automatische piloot “downloaden” we als het ware gecondenseerde ervaringen en inzichten uit het verleden naar de situatie van nu. (Johan Cruijff noemt dit; je ziet alleen wat je al door hebt). 

De sleutel ligt in het leren de spanning te verdragen die hoort bij het ‘niet weten’, te leren weer fris te kijken en te luisteren en vandaar uit te vertrouwen op dat wat zich aandient als je de controle loslaat. Scharmer e.a. noemen dit ‘Presence': het onbevangen aanwezig zijn in het hier-en-nu waarbij het gaat om het diepgaander en vollediger percipiëren van de werkelijkheid, zonder dat je hierbij vastzit in oude interpretaties en oordelen. Dit nieuwe kijken vormt de basis van het vervolgens echt leren en creëren met elkaar.

Dit creëren met elkaar is eveneens cruciaal. Innoveren, uitproberen. Hierbij werken we vanuit de kracht van 'Design thinking', deze term komt uit de industieel ontwerp wereld, waarin vooral het weten van de handen wordt gebruikt om innovatieve prototypes te maken. Door het beste van deze prototypes te combineren kom je uitiendelijk tot een nieuw ontwerp dat ingebed kan worden in de staande organisatie.

Nieuw leiderschap gaat dus om zowel persoonlijke ontwikkeling als leider (zodat je handelt vanuit je autenticitiet handelt ipv vanuit een functioneel harnas), als om het leren begeleiden van mensen/ samenwerkingverbanden om samen tot co-creatie en vernieuwing te komen.

In Almere werken we aan nieuw leiderschap in een leiderschapsprogramma van 1 jaar.