Maak Ruimte! brengt mens en organisatie tot bloei

Sisterhood in Leadership gaat over wat leadership & mentorship van en voor vrouwen voor jou, je team en organisatie kan betekenen. Het gaat over het vrijmaken van onbenut potentieel, zodat vrouwen elkaar uitdagen, steunen en inspireren en zo het beste uit zichzelf en elkaar halen. Voorbij concurrentie en alleen ploeteren. Dit creeert een directe meerwaarde voor de organisatie die je leidt of waarin je carrière maakt. 
Sisterhood in leadership is een onderdeel van Sis in Biz (Sisterhood in Business), waarin vrouwelijk ondernemeemsters elkaar via mentoring helpen hun potentieel te realiseren.

Sisterhood is de nieuwe emancipatiegolf

Het is tijd voor een nieuwe emancipatiegolf waarin we ons niet richten op wat mannen anders moeten doen of in omstandigheden aangepast moet worden, maar op het empoweren van onszelf en elkaar. Waarbij de kracht van de verschillen wordt benut. Waarbij een krachtige ander geen concurrent is, maar een genoegen om mee te sparren. Omdat je weet dat er ook altijd plek is voor jou, omdat jij die kunt creëren, soms met wat hulp.
Er zijn meer zichtbare vrouwelijke rolmodellen en mentoren nodig die dagelijks inspireren tot het creeeren van deze wereld. Hoe kun je een krachtig, eerlijk geluid laten horen, zonder daarbij snel te vervallen in het kopiëren van mannelijke patronen? Waarom praten wij vrouwen makkelijk over elkaar, maar vinden we het lastig om elkaar directe feedback te geven? Hoe ga je als vrouw eigenlijk om met kritiek? Wat is er mogelijk als we niet meer bij voorbaat met elkaar concurreren? Dit vraagt om, in ons drukke bestaan, nooit na te laten compassievol feedback te geven waar het
kan, en feedback toe te laten waar het nodig is. Een dagelijkse uitdaging.

De kracht van vrouwelijk mentorship in organisaties

Wij geloven dat het organiseren van vrouwelijk mentorship binnen organisaties een belangrijke stimulerende rol heeft op het versnellen van professionele en zakelijke groeiambities van vrouwen. Wij geloven dat als vrouwen de dialoog met zichzelf en vooral met elkaar aangaan, dit de echte versnelling kan creëren om bestaande hinderende patronen op allerlei gebieden te doorbreken. En dit gebeurt nog niet vanzelf. Het vraagt ook je te realiseren dat je met je ervaring, inzicht en kennis wellicht al een rolmodel en inspirator voor de ander bent. Door compassievol te leven ben je rolmodel, tegen wil en dank. Je gaat er zelf niet over.
Misschien herken je dat je in je bescheidenheid die kans geregeld voorbij laat gaan. Omdat je de voorkeur geeft aan het managen van je worklife balance, naast je drukke baan of het runnen van een organisatie. Of omdat je stiekem de voorkeur geeft aan samenwerken met mannen om het gedoe van zakendoen of samenwerken met vrouwen uit de weg gaan.

Dit is een persoonlijke uitnodiging aan jou om te participeren in de dialoog en daarmee nieuwe lading te geven aan de term Sisterhood in Leadership. En wat dat kan betekenen voor de positie van ondernemende vrouwen in organisaties, de boost van ambities en vrouwelijk leiderschap in het bijzonder.

Naast founding sisters van Sisterhood in Lesdership zijn wij, Aafke Osse en Patricia Becker, dialoogmakers, ook founders van Sisterhood in Business. Oftewijl Sis in Biz dat we in sept 2013 hebben opgericht na 2 jaar mentor te zijn geweest bij 'WE keep on growing', een project dat vanuit de EU in Nederland vrouwelijk ondernemerschap stimuleert. 'WE' staat voor Women Entrepreneurs. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ondersteunde dit project omdat ze belang gehechen aan snel groeiende ondernemers en hun bijdrage aan de economie. Onder vrouwelijke ondernemers zit nog veel groeipotentieel. In twee jaar werden 30 dames met groeiambities gecoacht door 15 vrouwelijke, ervaren ondernemers in de rol van mentor. Alle kennis, ervaring en expertise wordt gedeeld met andere Europese landen, waar vrouwelijk ondernemerschap hoog op de agenda staat. 

Zie ook de site van Siterhood in Business:
www.sisinbiz.nl.