Maak Ruimte! brengt mens en organisatie tot bloei

Nieuws & Publicaties

 

 

Omgevingswet
Aafke Osse

Nederland krijgt straks één wet, de omgevingswet, voor de hele leefomgeving met de intentie zaken te vereenvoudigen, te versnellen, te verduurzamen en regionale verschillen mogelijk te maken. 

Gemeenten vervullen hierin een spilfunctie: zij krijgen meer keuzevrijheid om op lokaal niveau in te spelen op de behoeften van initiatiefnemers en belanghebbenden. Hierbij wordt de overheid meer regisseur dan controleur. Nu is het aan ‘het veld’ om een keuze te maken: gaan voor oude wijn in nieuwe zakken (doen zoals altijd en plakken er een andere noemer op) of de nieuwe intenties omarmen en de kans grijpen te vernieuwen en te verduurzamen? Samen met mijn collega Dick Webbink en Peter Kalis van MaakRuimte! en Marlies de Ruyter de Wildt  geef ik vorm aan de veranderingen met een integrale aanpak. 

Heb jij te maken met de omgevingswet? En wil je echt verandering realiseren? Lees dan over onze 8 'nu aan de slag-tips': 


 


 

Nieuwe Omgevingswet gigantisch onderschat
Aafke Osse

In de nieuwe omgevingswet worden 26 wetten gereduceerd tot 1 wet. In essentie moet deze ene Omgevingswet de lokale stakeholders meer ruimte bieden om hun eigen omgeving verder te ontwikkelen. Het succes van de nieuwe wet in de praktijk vraagt een nieuw samenspel tussen inwoners, ondernemers, ambtenaren en bestuurders.

Vanuit mijn werk als veranderdeskundige help ik gemeenten in de voorbereiding van de op handen zijnde wet. Anne Langenesch programmaleider van de Omgevingswet in Zaanstad en ik, zien een aantal opvallende reflexen waarmee mensen reageren op de nieuwe wet.