Maak Ruimte! brengt mens en organisatie tot bloei

Aafke Osse Facebook Aafke Osse Linkedin Aafke Osse

Aafke Osse“Wie bergen wil beklimmen, kan zich niet op de vlakte houden”

Aafke is een stevige verandermanager die veel ervaring heeft met (cultuur) verandertrajecten in complexe omgevingen. Haar kracht ligt in het zien van potentieel en het verbinden van mensen. Ze ondersteunt betrokkenen om moedige gesprekken te voeren en samen perspectief te ontwikkelen op wat moet gebeuren en te zorgen dat het gebeurt. Ze zorgt voor een stevig achterliggend concept, breed draagvlak en creatieve werkvormen waardoor de verschillende organisatielagen zich aangesproken voelen. Ze werkt zowel op individueel, groeps als organisatieniveau, zodat deze lagen elkaar versterken in ontwikkeling en in het boeken van resultaten. Uiteindelijk gaat het om het verbinden van ieders intentie en daadkracht.

Ze heeft onder meer keten samenwerking opgezet via een bedrijfsschool voor industiele bedrijven, bij de aanpak van huiselijk geweld, brede scholen, overlastgevende jongeren, crisisbeheersing en de keten van werk-en inkomen. Ze begeleidt de organisatieontwikkeling van het Vastgoedbedrijf Almere en de afdeling Gegevens Management en de Ketensamenwerking tussen Joulz, Stedin en Imtech. Daarnaast begeleidt ze meerdere leiderschapsopleidingen en Masterclasses, ze opereert al jaren als coach en begeleidt personen en (management)teams in conflict situaties. 
Aafke is partner bij Maak Ruimte en fouding sister bij Sis in Biz (sisterhood in Business & leadership), medeoprichter van Van Vieren BV en kinderopvang Fibou (6 vestigingen). Ze heeft jaren bij Berenschot als adviseur gewerkt en is sinds 2001 onderneemster.

Aafke Osse
+31 (0) 6 21570311
aafke.osse@maakruimte.nl
 


Piet Priemis 

Piet Priemis is na een succesvolle carrière bij de Koninklijke Luchtmacht en Mercuri Urval, sinds 2008 actief als executive coach en trainer/adviseur. Piet staat bekend als iemand die, mede gebaseerd op zijn eigen ervaring, snel tot de kern komt, weet wat er speelt in de praktijk en zowel individuen als groepen op een inspirerende wijze in beweging krijgt. Hij is een ervaren assessor op het gebied van leiderschap, brengt samen met leiders in kaart waar hun sterktes en zwaktes zitten en hoe deze kennis positief kan worden aangewend. De uitdaging hierbij is om leiders op een natuurlijke manier in verbinding te brengen met zich zelf en hun omgeving. Binnen Maak Ruimte houdt hij zich met name bezig met vraagstukken rondom strategiebepaling, coaching van management- en directieteams, assessments, executive search en interim management.  

 Piet Priemis

+31(0)638822600

piet.priemis@maakruimte.nl

 


 

Dick Webbink 

Dick Webbink is opgeleid als econoom en bestuurskundige. Vanuit een basis als organisatieadviseur heeft hij zich gaandeweg ontwikkeld tot een gesprekspartner op strategisch niveau. In zijn loopbaan combineert hij professionele senior adviseursfuncties en managementposities binnen verschillende gerenommeerde adviesbureaus. Vanuit zijn passie voor het publieke domein richt hij zijn activiteiten bij voorkeur op maatschappelijke organisaties en overheden. Daarnaast hebben de ontwikkelingen rondom governance en toezicht zijn speciale aandacht. Binnen Maak Ruimte houdt hij zich met name bezig met vraagstukken rondom strategiebepaling, vertaling naar competenties, executive search, interim management en coaching.

 

Dick Webbink

+31(0)652312622

dick.webbink@maakruimte.nl

 

 


 Christiane Lorenz

Christiane Lorenz is een zeer ervaren executive coach en trainer.
Zij is een transformator en weet op een subtiele toch doortastende wijze de natuurlijke intelligentie te activeren op het pijnpunt van de klant, waardoor deze zich weer verbonden en in de flow voelt en vanuit nieuwe perspectieven op zichzelf en zijn vraagstuk en uitgerust met concrete en praktische tools de gewenste stap kan zetten.
Door haar eigen veelzijdige levenservaring, internationale achtergrond en continue bijscholing is niets haar vreemd en weet ze de klant te ontmoeten en op te halen daar waar hij zich met zijn dieperliggende vraagstuk bevindt.
Christiane is opgeleid als Sociaalpedagoge, Bewegingstherapeute, Coach & Trainer Innovatie en Manifesting Results, Voice-Dialogue/Drama, Mindfulness en 9 jaar scholing aan de School voor Zijnsoriëntatie. Zij heeft gewerkt als leidinggevende en zelfstandige. Ook internationaal heeft zij met trainingen en coaching haar sporen verdiend onder andere in Schotland, Engeland, Duitsland, België, Zwitserland, Frankrijk, Canarische Eilanden, Californië en Canada.

Christiane Lorenz

+31(0) 621264776

christiane.lorenz@maakruimte.nl


Peter Kalis

Peter Kalis heeft na een een bedrijfskundige opleiding een uitgebreide ervaring opgedaan in management en directiefuncties bij vooraanstaande bedrijven in de installatie en energie wereld. Hij heeft zowel bedrijven als grote transitieprocessen geleid, deels gericht op bedrijfsoptimalisatie alsook het ontwikkelen van nieuwe vormen van ketensamenwerking of technische innovaties. Hij heeft een heldere en open stijl, weet snel de kern te raken en is in staat in moeilijke complexe omstandigheden bruggen te bouwen, problemen op te lossen en mensen te inspireren. Binnen MaakRuimte! richt Peter zich met name op advisering van dIrecties bij strategische keuzes, het doorvoeren van veranderingen en innovaties en de implementatie daarvan.

Daarnaast heeft hij zich gespecialiseerd in verandermanagement en het coachen van teams.

Peter Kalis

tel +31 6  55 69 70 99

peter.kalis@maakruimte.nl

zie ook www.coachingpeter.nl

 

 

 


Arnold Burlage

Ervaren interimmanager en toegewijd sparring partner voor bestuur en directie. Uitstekend trackrecord als directeur en professional in zakelijke dienstverlening, financiële instellingen, zorg en not-for-profit organisaties. Leiderschap en brede inhoudelijk repertoire om complexe veranderopgave of grootschalige vernieuwing van propositie en bedrijfsvoering (innovatie en greenfields) te realiseren of synergie in samenwerkingsverbanden te verzilveren. Expertise in financial & riskcontrol, governance, kwaliteit van dienstverlening en merkontwikkeling. Vindingrijk, oplossingsgericht en doortastend. Solide teambuilder met scherp oog voor menselijk potentieel en passie voor jong talent. Door een persoonlijke benadering, zorgvuldigheid in het proces en authentiek optreden in alle kwesties, groeien duurzame relaties van toegevoegde waarde op korte en lange termijn. Internationale ervaring.

Arnold Burlage

+31629822999

arnold.burlage@maakruimte.nl