Maak Ruimte! brengt mens en organisatie tot bloei

<< terug

Vacature Directeur-Bestuurder 

vacature woonservice ijsselland

Profielschets Directeur-Bestuurder
De Raad van Commissarissen van Woonservice IJsselland is op zoek naar een directeur-bestuurder die richting kan geven aan de verdere ontwikkeling van de corporatie. De komende jaren zal de bestuurder zijn/haar tanden moeten zetten in het toekomstbestendig maken van onze kleine en lokaal sterk verankerde organisatie. Bij dat vraagstuk en het complexe krachtenveld waarin de corporatie zich begeeft, past een ondernemende, communicatief vaardige en maatschappelijk betrokken bestuurder. Iemand die vanuit een goede analyse, een stevig onderbouwde visie ontwikkelt en deze vervolgens, in positieve samenwerking met het enthousiaste team, vertaalt naar haalbare doelen en concrete plannen. Gezien de beperkte omvang van de organisatie denken wij dat deze positie ook zou kunnen worden ingevuld door kandidaten die, vanuit een managementfunctie bij een grote(re) maatschappelijke organisatie, toe zijn aan de volgende stap in hun carrière. De vacature is ontstaan omdat de huidige bestuurder met pensioen gaat.

Over Woonservice IJsselland
Woonservice IJsselland is een relatief kleine, lokaal sterk verankerde organisatie, die slagvaardig is en kwaliteit van dienstverlening en communicatie hoog in het vaandel heeft staan. De keuze om als kleine corporatie toch zelfstandig te willen zijn, is een zeer bewuste en houdt verband met onze positie en de maatschappelijke relevantie die de stakeholders aan Woonservice IJsselland toekennen. De corporatie verhuurt en/of beheert 2.050 verhuureenheden. In totaal werken er 20 medewerkers. Woonservice IJsselland heeft een twee-lagen structuur, waarbij de dagelijkse leiding in handen is van
de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen een toezichthoudende en adviserende rol heeft. De uitvoering van het beleid is verdeeld over drie afdelingen Financiën, Vastgoed en Woondiensten. Het MT wordt gevormd door de directeur-bestuurder, de manager Financiën, de manager Vastgoed en de manager Woondiensten.

Cultuur
De medewerkers zijn erg betrokken bij de organisatie, zij zetten zich enthousiast en professioneel in en voelen zich verantwoordelijk voor het geheel. De cultuur kenmerkt zich door een combinatie van nuchterheid, een open en vriendelijke inslag en een sterk wij-gevoel. De beperkte omvang van de organisatie zorgt voor korte lijnen en een zeer collegiale sfeer; we steken samen de handen uit de mouwen en helpen elkaar uit de brand als het nodig is.

Opgave
De afgelopen jaren zijn er veel stappen gemaakt in het professionaliseren van de organisatie. De nieuwe directeur-bestuurder zal vanuit deze stevige basis samen met het team vervolgstappen moeten zetten om de bedrijfsvoering verder te optimaliseren, huidige wet- en regelgeving verder te implementeren en de kwaliteit te borgen. In dat kader zal ook moeten worden ingezet op verdere digitalisering. Woonservice IJsselland staat voor een behoorlijke vastgoedopgave om het bezit toekomstbestendig te maken. Het strategisch beleidsplan werd in 2016 vastgesteld. Verduurzaming van de voorraad en de mogelijkheden voor nieuw- en verbouw staan de komende jaren centraal. Een open blik, kennis van deze materie en creativiteit zijn noodzakelijk om tot goede oplossingen te komen. Participeren in het Liemers overleg KAN Oost, met de woningcorporaties Vrijleve, Baston en Plavei. Participeren in Woonkr8, een samenwerkingsverband van circa 20 corporaties in het KAN-gebied. Een goed netwerk opbouwen, professionele aandacht voor communicatie met de stakeholders en
doelgroepen zijn essentiële bouwstenen om onze positie binnen de regio zeker te stellen en, waar mogelijk, te verstevigen.

Profiel Directeur-Bestuurder
De directeur-bestuurder die past bij Woonservice IJsselland vindt het een uitdaging om een relatief kleine organisatie in een overzichtelijk werkgebied aan te sturen. Binnen de regio weet zij/hij kansen te creëren en te benutten, initieert en zoekt actief nieuwe vormen van samenwerking en geeft serieuze aandacht aan de verbinding met onze stakeholders. De ideale kandidaat is ondernemend binnen de volkshuisvestelijke kaders, heeft een brede belangstelling, heeft affiniteit met de doelgroep en hart voor de sociale volkshuisvesting. Het is essentieel dat zij/hij zich bewust is van de maatschappelijke
betekenis van Woonservice IJsselland en het wezenlijk vindt om deze uit te bouwen. In de samenwerking met het team en de stakeholders stelt zij/hij zich eerlijk en betrouwbaar op en is haar/zijn stijl die van dienend leiderschap. Een nuchtere en zakelijke inslag is essentieel om de opgaven slagvaardig aan te pakken, maar we vinden het ook belangrijk dat de nieuwe bestuurder ‘out of the box’ kan én durft te denken en medewerkers, huurders en stakeholders mee weet te krijgen in vernieuwende, haalbare concepten en ideeën.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Heeft bij voorkeur ervaring op het gebied van vastgoedontwikkeling en vastgoedbeheer, wonen-en-zorg, volkshuisvestelijke kennis is een pre;
 • Heeft, bij voorkeur, ervaring in samenwerking met sociaal maatschappelijke doelgroepen, gemeentebestuur en externe toezichthouders;
 • Aantoonbare leidinggevende ervaring;
 • Generalist en strategisch onderlegd;
 • Maatschappelijk ondernemend, met een bedrijfsmatige instelling, gericht op de financiële continuïteit van de organisatie;
 • Heeft kennis van bedrijfsvoering, financiën en risicomanagement;
 • Beschikt over uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden, een soepele netwerker;
 • Hands-on, pragmatisch, aanpakker (vindt het leuk om zelf ook aan werkzaamheden uitvoering te geven);
 • Weet zowel op strategisch als operationeel niveau goed te schakelen;
 • Geeft soepel en vanuit overtuiging inhoud aan de contacten met de huurdersorganisatie en de andere maatschappelijke partners en stakeholders;
 • Weet hoe kwalitatieve besluitvorming tot stand komt binnen het MT en in samenwerking met de RvC;
 • Beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • Heeft inzicht in de verhouding Bestuur-Raad van Commissarissen.


Competenties

 • Open, verbindend en benaderbaar;
 • Transparant en integer;
 • Omgevingssensitief en empathisch;
 • Analytisch en kritisch, maar heeft ook lef en gevoel voor humor;
 • Besluitvaardig, daadkrachtig en doelgericht;
 • Vitaal, energiek en ondernemend.


Functieomschrijving op hoofdlijnen

 • Ontwikkelen van strategie en beleid en doorvertaling ervan naar plannen;
 • Eindverantwoordelijk voor alle processen,
 • Vertalen van de strategische keuze voor Woonservice IJsselland om zelfstandig te blijven richting de interne organisatie en vormgeven in het functioneel samenwerken met stakeholders en collega corporaties;
 • Ontwikkelen van een strategie om de continuïteit en maatschappelijke relevantie van de corporatie waarborgen;
 • Leidinggeven aan het team van professionals en hun kennis en vaardigheden inzetten voor een effectieve, efficiënte organisatie die zich blijft ontwikkelen.
 • Bouwen en uitbouwen netwerk en contacten met de stakeholders en andere maatschappelijke partners;
 • Bijdragen aan een positieve relatie met de huurdersorganisatie;
 • Borgen van Governance en Compliance.


Meer informatie
Op www.wijwonen.nl staan het organigram, het jaarverslag, het ondernemingsplan en verdere relevante publicaties. In het ondernemingsplan staan ook ons fundament, onze kernwaarden en kernkwaliteiten duidelijk omschreven.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een functie voor 36 uur per week. Beloning is conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting, bezoldigingsklasse C (max € 110.000 per jaar). De aanstelling geschiedt voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid (en intentie) deze daarna te verlengen.

Sollicitatieprocedure
Herken jij je in dit profiel en heb je zin in deze mooie uitdaging? Wil je richting geven aan de toekomst van een lokaal stevig verankerde corporatie? Stuur dan uiterlijk 20 augustus 2018 een motiverende en onderscheidende brief en curriculum vitae per mail naar Dick Webbink, partner van het bureau MaakRuimte!, dat ondersteuning biedt bij deze procedure. Hij is bereikbaar via dick.webbink@maakruimte.nl of 06-52312622. Als je vragen hebt kun je ook bellen of mailen met Dick Webbink.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd. De benoeming van de nieuwe directeur-bestuurder vindt plaats volgens de competenties en nieuwe richtlijnen van de Autoriteit Woningcorporaties. Een assessment op basis van drijfveren en een fit-en proper test bij de Autoriteit Woningcorporaties maken onderdeel uit van deze procedure.

Planning procedure:
De sluitingstermijn voor het inzenden van je sollicitatie is 20 augustus 2018. De eerste ronde selectiegesprekken staan gepland op vrijdag 5 oktober 2018 in de ochtend. Een eventuele tweede ronde staat gereserveerd voor vrijdag 19 oktober 2018.