Maak Ruimte! brengt mens en organisatie tot bloei

<< terug

vacature raad van toezicht

Twee vacatures Raad van Toezicht Forensisch Centrum Teylingereind
*vacatures succesvol ingevuld *

Forensisch Centrum Teylingereind te Sassenheim is een Justitiële Jeugdinrichting. Er verblijven maximaal 92 jongeren. Zij zijn op last van de kinderrechter in een gesloten omgeving geplaatst en worden behandeld op één van de kort- of langverblijfgroepen.

Het Forensisch Centrum Teylingereind ressorteert onder de Stichting Teylingereind, met een eenhoofdige Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht die bestaat uit 6 leden.

Wegens het vertrek van een lid Raad van Toezicht en anticiperend op toekomstig gespreide af- en toetreding leden Raad van Toezicht werft Stichting Teylingereind twee nieuwe leden.

Het nieuw te werven lid beschikt, aanvullend op de in het profiel geformuleerde kenmerken, specifiek over kennis van en ervaring met lokaal jeugdbeleid.

Per 1 januari 2018 treedt de huidige voorzitter Raad van Toezicht als gevolg van einde zittingstermijn af. Anticiperend daarop voldoet het tweede nieuw te werven lid aan het kwaliteitsprofiel Voorzitter Raad van Toezicht. Zodra de voorzittersrol is overgedragen, bedraagt de jaarlijkse honorering € 5000,-. De jaarlijkse honorering voor een lid Raad van Toezicht bedraagt € 3000,-.

Voor een uitgebreid profiel van de Raad van Toezicht verwijzen wij naar bijgevoegd document.

De Raad van Toezicht van Stichting Teylingereind laat zich in de werving en eerste selectie ondersteunen door de heer Dick Webbink, partner MaakRuimte!

Heeft u interesse? Stuur dan uw sollicitatie , vergezeld van een actueel CV, via e-mail naar dick.webbink@maakruimte.nl  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Webbink via zijn mobiele nummer 06-52312622. Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar www.teylingereind.nl