Raad van Toezicht Kessler Stichting te Den Haag

Raad van Toezicht Kessler Stichting te Den Haag

vacature succesvol ingevuld

Aanleiding

Begin 2018 ontstaat er een vacature binnen de Raad van Toezicht van de Kessler Stichting. Het betreft hier een vacature met het profiel HRM.

Algemeen

De raad van toezicht bestaat uit 5 leden. De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. De Raad van Toezicht heeft twee hoofdtaken:

 • integraal toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Kessler Stichting
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur/bestuurder ten aanzien van de hoofdlijnen van het beleid.

Naast haar formele hoofdtaken waarderen de Raad van Toezicht en de bestuurder het om van gedachte te wisselen over hoe de doelstelling van de Kessler Stichting op een vraaggestuurde manier kan worden ingevuld kijkend naar de veranderende samenleving, de transitie in de zorg en het financiële kader waarin de Kessler Stichting opereert.

Kenmerken van deze Raad van Toezicht zijn:

 • Actief toezicht, goede verhouding en regelmatig overleg met OR/CR/MT
 • Onafhankelijkheid: onafhankelijk van partijen en onafhankelijk van geest (functioneel kritisch)
 • Advies c.q. sparringpartnerrol
 • Kritische distantie en betrokkenheid
 • Maatschappelijk betrokken
 • Goede onderlinge verhoudingen

De Raad vergadert op dit moment 6 keer per jaar, de Audit Commissie 5 keer per jaar en de commissie Kwaliteit en Veiligheid 2 keer per jaar. De Remuneratie commissie komt bijeen wanneer nodig. De Raad evalueert jaarlijks haar eigen functioneren. De leden ontvangen een vergoeding voor de werkzaamheden

Ben je geïnteresseerd?

De Kessler Stichting laat zich bij de invulling van deze vacatures ondersteunen door Dick Webbink, partner van MaakRuimte! Als u informatie wilt hebben over de functie of de procedure kunt u met hem bellen op 06-52312622. Als u wilt solliciteren stuurt u een e-mail naar dick.webbink@maakruimte.nl met zowel een actueel CV als een korte motivatie van uw sollicitatie.
De Raad van Toezicht heeft tot doel gesteld voor 1 januari 2016 de vacatures in te vullen. Daarom moet u rekening houden met een korte sollicitatietermijn. Selectiegesprekken met kandidaten zijn gepland op maandag 14 december 2015.

Profielschets Lid Raad van toezicht met aandachtsgebied HRM:

Kennis en ervaring

 • een opleiding op academisch niveau, bij voorbeeld bedrijfskunde/bestuurskunde met een accent op HRM
 • ruime ervaring op het terrein van HRM en organisatieontwikkeling vanuit een strategisch perspectief; Dit kan als HRM-professional op directieniveau of als directeur/bestuurder met een stevige focus op organisatieontwikkeling
 • (politiek-) bestuurlijke affiniteit en oog voor besturings- en besluitvormingsprocessen
 • ervaring met governancevraagstukken, al of niet vanuit een positie als toezichthouder
 • kandidaten met zowel een profit als een non-profit achtergrond kunnen reflecteren

Daarnaast geldt

Competenties en drijfveren:

 • analytisch vermogen: stellen van kritische vragen ten aanzien van inhoud en proces en kunnen doorvragen wanneer meer informatie nodig is om een goed oordeel te kunnen vellen
 • oordeelsvorming: nuchter, met beide benen op de grond, feitelijke en inhoudelijke benadering van vraagstukken
 • stevig, met een rechte rug
 • integer, betrouwbaar en met de nodige zelfreflectie
 • er plezier in hebben om als toezichthouder deel uit te maken van een organisatie die op een zeer dynamische en professionele wijze haar plek

invult in een snel veranderende samenleving
een echte teamspeler willen zijn