Raad van Toezicht Kessler Stichting te Den Haag

Raad van Toezicht Kessler Stichting te Den Haag

vacature succesvol ingevuld

De Kessler Stichting is sinds 1912 een begrip in maatschappelijke opvang in Den Haag. Ze biedt een breed pakket aan dienstverlening. Zowel langdurige zorg en begeleiding (begeleid/beschermd wonen, verpleeghuiszorg, e.d.) als kortdurend (crisis- en nachtopvang, e.d.), preventie en nazorg. Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de volgende vacatures:

Naast haar formele hoofdtaken waarderen de Raad van Toezicht en de bestuurder het om van gedachte te wisselen over hoe de doelstelling van de Kessler Stichting op een vraaggestuurde manier kan worden ingevuld kijkend naar de veranderende samenleving, de transitie in de zorg en het financiële kader waarin de Kessler Stichting opereert.

Kenmerken van deze Raad van Toezicht zijn:

 • Actief toezicht, goede verhouding en regelmatig overleg met OR/CR/MT
 • Onafhankelijkheid: onafhankelijk van partijen en onafhankelijk van geest (functioneel kritisch)
 • Advies c.q. sparringpartnerrol
 • Kritische distantie en betrokkenheid
 • Maatschappelijk betrokken
 • Goede onderlinge verhoudingen

De Raad vergadert op dit moment 6 keer per jaar, de Audit Commissie 5 keer per jaar en de commissie Kwaliteit en Veiligheid 2 keer per jaar. De Remuneratie commissie komt bijeen wanneer nodig. De Raad evalueert jaarlijks haar eigen functioneren. De leden ontvangen een vergoeding voor de werkzaamheden

Specifiek
Profielschets Lid Raad van toezicht met aandachtsgebied Juridisch:

Kennis en ervaring

 • een academische juridische opleiding (bij voorbeeld gezondheidsrecht of bestuursrecht);
 • ruime ervaring binnen de gezondheidszorg (bij voorbeeld als bestuurssecretaris of als juridisch/bestuursadviseur);
 • goed zicht op de positie van cliënten c.q. cliëntenraden binnen organisaties zoals de Kessler Stichting;
 • (politiek-) bestuurlijke affiniteit en oog voor besturings- en besluitvormingsprocessen;
 • ervaring met governancevraagstukken, al of niet vanuit een positie als toezichthouder.

Profielschets Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied Kwaliteit en Veiligheid:

Kennis en ervaring

 • opleiding op academisch niveau, met een sterke relatie met de gezondheidszorg;
 • ruime ervaring met aspecten van kwaliteit en veiligheid in organisaties vergelijkbaar met de Kessler Stichting, bij voorkeur vanuit een bestuurs- of directiefunctie;
 • duidelijke visie op hoe kwaliteit en veiligheid kan worden geregeld en van daaruit zowel de rol van toezichthouder als die van sparringpartner met gezag kunnen invullen.

Voor beide vacatures geldt:

Competenties en drijfveren:

 • analytisch vermogen: stellen van kritische vragen ten aanzien van inhoud en proces en kunnen doorvragen wanneer meer informatie nodig is om een goed oordeel te kunnen vellen
 • oordeelsvorming: nuchter, met beide benen op de grond, feitelijke en inhoudelijke benadering van vraagstukken
 • stevig, met een rechte rug
 • integer, betrouwbaar
 • er plezier in hebben om als toezichthouder deel uit te maken van een organisatie die op een zeer dynamische en professionele wijze haar plek invult in een snel veranderende samenleving
 • een echte teamspeler willen zijn

Ben je geïnteresseerd?

De Kessler Stichting laat zich bij de invulling van deze vacatures ondersteunen door Dick Webbink, partner van MaakRuimte! Als u informatie wilt hebben over de functie of de procedure kunt u met hem bellen op 06-52312622. Als u wilt solliciteren stuurt u een e-mail naar dick.webbink@maakruimte.nl met zowel een actueel CV als een korte motivatie van uw sollicitatie.
De Raad van Toezicht heeft tot doel gesteld voor 1 januari 2016 de vacatures in te vullen. Daarom moet u rekening houden met een korte sollicitatietermijn. Selectiegesprekken met kandidaten zijn gepland op maandag 14 december 2015.

Profielschets Twee Leden Raad van Toezicht

Aanleiding
Begin 2016 ontstaan twee vacatures binnen de Raad van Toezicht van de Kessler Stichting. Eén van de vacatures zal op voordracht van de Cliëntenraad worden ingevuld. Het betreft hier vacatures met het profiel Juridisch en het profiel Kwaliteit en Veiligheid. Gelet op de huidige samenstelling van de Raad en de wens te komen tot voldoende diversiteit binnen de Raad worden vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Algemeen

De raad van toezicht bestaat uit 5 leden. De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. De Raad van Toezicht heeft twee hoofdtaken, te weten:

 • integraal toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Kessler Stichting
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur/bestuurder ten aanzien van de hoofdlijnen van het beleid.