Voorzitter en Lid Raad van Toezicht

Voorzitter en Lid Raad van Toezicht

Deze vacature is inmiddels ingevuld

De Combinatie Elker-Het Poortje is de moederstichting van Elker Jeugd- en Opvoedhulp, Het Poortje Jeugdinrichtingen en Viyuna.
Elker helpt kinderen, jongeren en gezinnen in de provincie Groningen. Elker is specialist in jeugd- en opvoedhulp en GGZ-hulp. Met meer dan 450 medewerkers met bezieling maakt Elker dagelijks voor een groot aantal kinderen en gezinnen het verschil.
Het Poortje Jeugdinrichtingen biedt intensieve gedwongen begeleiding en behandeling binnen de specialisaties Wilster Intensieve Jeugdzorg, Juvaid Justitiële Jeugdinrichting en Portalis Onderwijs en Arbeidstoeleiding. Het Poortje helpt jaarlijks zo’n 175 jongeren tot en met 23 jaar.
De Stichting Combinatie Elker-Het Poortje kent één (eenhoofdige) Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht. Deze laatste bestaat uit zeven leden. Wegens het aflopen van de reguliere zittingstermijnen (per 1 juli 2017 en 1 januari 2018) ontstaan binnen de Raad van Toezicht twee vacatures, te weten Voorzitter en Lid (met een breed zorginhoudelijk profiel).

Ben je geïnteresseerd?

Neem contact op met Dick Webbink, partner van MaakRuimte!
via 06-52312622 of stuur uw cv en motivatie per mail naar
dick.webbink@maakruimte.nl o.v.v. Elker Het Poortje.017. Stuurt u zowel een actueel CV als ook een korte motivatie van uw sollicitatie.
De Raad van Toezicht heeft tot doel gesteld de procedure af te ronden voor 1 juli 2017. Daarom moet u rekening houden met een korte sollicitatietermijn.
Selectiegesprekken met kandidaten zijn gepland op vrijdag 2 juni 2017.