Twee vacatures Raad van Toezicht Forensisch Centrum Teylingereind

Twee vacatures Raad van Toezicht Forensisch Centrum Teylingereind

Deze vacatures zijn inmiddels ingevuld

Forensisch Centrum Teylingereind te Sassenheim is een Justitiële Jeugdinrichting. Er verblijven maximaal 92 jongeren. Zij zijn op last van de kinderrechter in een gesloten omgeving geplaatst en worden behandeld op één van de kort- of langverblijfgroepen.
Het Forensisch Centrum Teylingereind ressorteert onder de Stichting Teylingereind, met een eenhoofdige Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht die bestaat uit 6 leden.
Wegens het vertrek van een lid Raad van Toezicht en anticiperend op toekomstig gespreide af- en toetreding leden Raad van Toezicht werft Stichting Teylingereind twee nieuwe leden.
Het nieuw te werven lid beschikt, aanvullend op de in het profiel geformuleerde kenmerken, specifiek over kennis van en ervaring met lokaal jeugdbeleid.
Per 1 januari 2018 treedt de huidige voorzitter Raad van Toezicht als gevolg van einde zittingstermijn af. Anticiperend daarop voldoet het tweede nieuw te werven lid aan het kwaliteitsprofiel Voorzitter Raad van Toezicht. Zodra de voorzittersrol is overgedragen, bedraagt de jaarlijkse honorering € 5000,-. De jaarlijkse honorering voor een lid Raad van Toezicht bedraagt € 3000,-.
De Raad van Toezicht van Stichting Teylingereind laat zich in de werving en eerste selectie ondersteunen door de heer Dick Webbink, partner MaakRuimte!

Ben je geïnteresseerd?

Neem contact op met Dick Webbink, partner van MaakRuimte!
via 06-52312622 of stuur uw cv en motivatie per mail naar
dick.webbink@maakruimte.nl o.v.v. vacature MOvactor.
Kijk voor meer informatie op:
www.teylingereind.nl