2 leden Raad van Toezicht

De Combinatie Elker Het Poortje

Deze vacatures zijn inmiddels ingevuld

Elker helpt kinderen, jongeren en gezinnen in de provincie Groningen. Elker is specialist in jeugd- en opvoedhulp en GGZ-hulp. Met meer dan 450 medewerkers met bezieling maakt Elker dagelijks voor een groot aantal kinderen en gezinnen het verschil.
Het Poortje Jeugdinrichtingen biedt intensieve gedwongen begeleiding en behandeling binnen de specialisaties Wilster Intensieve Jeugdzorg, Juvaid Justitiële Jeugdinrichting en Portalis Onderwijs en Arbeidstoeleiding. Het Poortje helpt zo’n 175 jongeren tot en met 23 jaar per jaar.
Per 1 januari 2014 is Elker bestuurlijk gefuseerd met Het Poortje Jeugdinrichtingen. Dit betekent dat de Raad van Bestuur vanaf dat moment uit 2 personen bestaat. Daarnaast is er een gezamenlijke Raad van Toezicht, samengesteld uit leden van de twee oorspronkelijke Raden van Toezicht van Elker en Het Poortje. De nieuwgevormde Raad kent een rooster van aftreden. Per 1 juli 2015 ontstaat een eerste vacature, per 1 januari 2016 een tweede. Voor beide vacatures wordt in één keer geworven.
De eerste vacature betreft het profiel Justitie/Rechterlijke macht en bijbehorende netwerken.
Kandidaten voor dit profiel kunnen een brede achtergrond hebben, met een duidelijk accent op kennis van en ervaring met het netwerk van stakeholders rondom de doelgroep van Elker/het Poortje. Te denken valt dan aan justitie, rechterlijke macht en soortgelijke (verwijzende) instanties. Kennis van (bestuurlijke) besluitvormingsprocessen bij de lagere overheden en/of een regionale binding is een pré, maar mag niet leiden tot mogelijke belangenverstrengeling.
De tweede vacature betreft het profiel Financiën en Bedrijfsvoering.
Kandidaten voor dit profiel moeten een duidelijk financiëel-bedrijfseconomische achtergrond hebben. Ze moeten door hun kennis en ervaring zowel sparringpartner zijn voor de bestuurder als ook voor de externe accountant. De te kiezen toezichthouder zal ook lid worden van de Auditcommissie binnen de Raad van Toezicht. Ook bij deze vacature biedt ervaring met (financiële) regelgeving en besluitvorming binnen lagere overheden een voordeel.
Voor de algemene en uitgebreide profielschets van de Raad van Toezicht verwijzen wij naar de bijgevoegde notitie.

Ben je geïnteresseerd?

Neem contact op met Dick Webbink, partner van MaakRuimte!
via 06-52312622 of stuur uw cv en motivatie per mail naar
dick.webbink@maakruimte.nl o.v.v. vacature MOvactor.
Kijk voor meer informatie op:
www.elker.nl
www.hetpoortje.nu