Maak Ruimte! brengt mens en organisatie tot bloei

Strategische advisering

MaakRuimte! biedt bij uitstek de juiste ervaring en kennis van zaken om u te adviseren rondom strategische vraagstukken.

Wij gaan graag met u in gesprek over onderwerpen als:

  • het onderbouwen van strategische keuzes en deze vervolgens vertalen naar de binnen uw organisaties benodigde kennis, kunde en competenties
  • het opstellen van een nieuwe besturingsfilosofie, al of niet binnen het ruimere kader van corporate governance
  • het ontwikkelen van scenario's gericht op samenwerking in ketens en netwerken
  • het opzetten en begeleiden van programma's voor innovatie en co-creatie