Conflictbemiddeling

MaakRuimte! om moedige gesprekken te voeren

Wij hebben ruime ervaring met het begeleiden van conflictsituaties; op bestuursniveau, bij directies, management en binnen teams. In onze aanpak starten we altijd met een algemene indruk van de situatie. Die is bepalend voor een eerste inschatting of het conflict oplosbaar lijkt of dat het logischer is dat partijen uit elkaar gaan. Als we denken dat ingrijpen zinnig is, starten we interviews met alle betrokkenen. Het doel is te ontdekken hoe zij in de situatie staan. Tegelijkertijd bouwen we ook aan vertrouwen.

Weer leren luisteren

Door mensen eerste echt te horen en ze vervolgens te helpen weer naar elkaar te luisteren, lukt het ons vaak om de angel uit het conflict te halen. Soms zijn ook andere interventies, zoals een andere taakverdeling of business scope, nodig. Als er sprake is van juridische elementen werken we samen met juristen uit ons netwerk.

De praktijk

Voorbeelden van conflictsituaties die we hebben begeleid:

  • De OR en de directie van een internationaal productiebedrijf werken weer goed samen.
  • Een team secretaresses met veel conflicten, staat weer samen voor hun taak.
  • Een P&O-afdeling met twee teamleden, die de leidinggevenden steeds ter discussie stelden, zien nu weer de meerwaarde van ieders kwaliteiten.
  • Een familiebedrijf met opvolgingsproblematiek heeft heldere afspraken gemaakt, waardoor iedereen binnen het bedrijf zijn talent weer benut.
  • Bij een aandeelhoudersconflict hebben we de ontvlechting begeleid.

Onze aanpak

Met onze eenvoudige en daarmee heldere aanpak, gekoppeld aan de persoonlijke expertise van onze adviseurs kan MaakRuimte u en uw organisatie een oplossing bieden bij een slepend conflict.

Calm seas never made skilled sailors. You grow also through trails & hardship.

 

Franklin D. Roosevelt

Wij maken graag ruimte voor u!

Heeft u vragen of wilt u direct een afspraak maken om de mogelijkheden van ruimte maken voor u, vul dan het contact formulier in.