Verandermanagement

Wat kan MaakRuimte! voor u betekenen

Veranderingen managen is een continu proces. Het is de uitdaging steeds aan te sluiten bij de veranderende omgeving en hier proactief op in te spelen. Onderwerpen zoals ketensamenwerking, klantgericht werken, fusies, efficiencyverhoging en outsourcing hebben veel impact op de manier waarop mensen in organisaties functioneren en samenwerken. MaakRuimte kan u helpen met grote en complexe verandervraagstukken.

Complexe vraagstukken vragen een goede verkenning met betrokken en eventueel extra expertise. Dit voorkomt te snelle oplossingen, vanuit onwetendheid die de basis voor nieuwe problemen zijn. Daarom werkt MaakRuimte op alle niveaus in de hiërarchie:

  • Samen het geheel zien en elkaar inzetten vanuit de bedoeling/purpose van de organisatie
  • Moedige gesprekken over waar het schuurt
  • Geloven in de creativiteit en zelfmotivatie
  • Het vermogen vergroten om je eigen Ruimte en speelveld te creëren
  • Orde creërende interventies doen
  • Vanuit een heldere identiteit/bedoeling (en dus innerlijk kompas) werken op persoonlijk, team, organisatie en netwerkniveau

Mens en cultuur

Verandermanagement is een integraal proces dat tegelijk aandacht vraagt voor technologie, organisatie(structuur) en mens. Vooral de ‘zachte’ kant van organisaties is lang een ondergeschoven kindje geweest. Gelukkig krijgt deze kan steeds vaker de aandacht die het verdient. Gedrag en de interactie tussen (groepen) mensen bepalen in grote mate het succes van een verandering. Mens en cultuur zijn hierdoor essentiële factoren geworden.

Our essential nature is one of pure potentiality

Deepak Chopra

Wij maken graag ruimte voor u!


Heeft u vragen of wilt u direct een afspraak maken om de mogelijkheden van ruimte maken voor u, vul dan het contact formulier in.