Procesoptimalisatie

MaakRuimte! voor procesoptimalisatie die stand houdt

 

In de snel veranderende wereld van vandaag heeft elke organisatie te maken met Management of Change, het tijdig inspelen op verandering. Het wendbaar zijn van een organisatie start bij het fundament, de basis op orde. Deze basis begint bij het dagelijkse werk en dus de werkprocessen, de mensen die het werk uitvoeren en de interactie (synergie) hiertussen. Praktijkervaring leert dat een werkwijze volgens Agile principes in combinatie met Lean & Scrum staan voor succes.

Het kort-cyclisch werken volgens Agile principes zorgt ervoor dat organisaties continue kunnen verbeteren. Een organisatie gaat door deze werkwijze van het ad-hoc oplossen van problemen (brandjes blussen) naar een cyclus van continue verbeteren en wendbaar inspelen op veranderingen.

Uitgangspunt bij deze werkwijze is om te denken vanuit de klant (de klant centraal). De klantreis is een tool die wij graag inzetten in combinatie met Agile werken en Lean procesoptimalisatie. Deze Agile werkwijze werkt heel goed samen met een bottom-up aanpak waarbij in co-creatie met managers én medewerkers veranderingen worden geraliseerd.

MaakRuimte! Helpt u graag met:

  • Het opzetten en inbedden van Agile werken;
  • Het optimaliseren van processen met Lean;
  • Het opleiden van medewerkers als Lean Yellow of Green Belt;
  • Het leggen van een solide fundament voor de basis op orde;
  • De klantreis in beeld brengen en optimaliseren van klantwaarde;

Wij maken graag ruimte voor u!


Heeft u vragen of wilt u direct een afspraak maken om de mogelijkheden van ruimte maken voor u, vul dan het contact formulier in.