Assessments (online)

MaakRuimte! om talent te ontsluiten

Ons bestaansrecht is dat we unieke talenten herkennen, erkennen en beschikbaar maken voor organisaties. Door talenten te vertalen naar resultaten en innovaties profiteren organisaties hier optimaal van. Omdat we dit op een duurzame manier doen, ontstaat een persoonlijke organisatie met mensen die aanspreekbaar zijn op hun functioneren.

Ons aanbod

Voor MaakRuimte is een assessment een belangrijk middel om de talenten en mogelijkheden van medewerkers objectief in kaart te brengen, voor de deelnemer zelf en voor de opdrachtgever. Het is een onderdeel van talentontwikkeling en zeker geen uitkomst op zich. Bij teamontwikkeling gebruiken we de assessments van Management Drives en Insights. Hierbij werken we samen met gecertificeerde partners. Wij zetten ook de (vooral) online assessments van Thalento in. Deze assessments gebruiken we voor selectie, coaching en ontwikkeling van medewerkers.

Wij gebruiken de (online) assessments van Thalento voor:

  • Selectievraagstukken (zowel intern als extern).
  • Ontwikkelprogramma’s voor individuele medewerkers voor hun loopbaanontwikkeling.
  • Coaching programma’s voor individuele medewerkers in hun (huidige) functie
  • Management Audits
  • De (online) assessments van Management Drives en Insights vormen een basis voor teamontwikkeling

The best teachers are those who show you where to look and don’t tell you what to see.

 

Alexandra K.

Wij maken graag ruimte voor u!

Heeft u vragen of wilt u direct een afspraak maken om de mogelijkheden van ruimte maken voor u, vul dan het contact formulier in.