Organisatieontwikkeling

MaakRuimte! voor een betere organisatie

De complexiteit om ons heen vraagt wendbare organisaties met een groot lerend vermogen. Een verandering is alleen mogelijk als de mensen in uw organisatie mee-veranderen. Met een combinatie van jarenlange ervaringen en verschillende instrumenten helpen we uw medewerkers én uw organisatie ontwikkelen.

In onze ogen is een aantal factoren onmisbaar voor een kansrijke organisatieontwikkeling.

1. De professional als spil van de verandering

Professionals baseren hun handelen op professionele kaders, normen en uitgangspunten. De meesten zijn ook goed opgeleid. Een combinatie van professionele en persoonlijke ontwikkeling is de basis voor organisatieontwikkeling. De professional moet de kans krijgen om zelf keuzes te maken voor de eigen ontwikkeling die het beste bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie. Het is de medewerker of zijn team dat richting geeft aan een gewenste ontwikkeling.

2. Inspirerend leiderschap

Inspirerend leiderschap in dialoog met medewerkers zorgt voor aansprekende vergezichten, heldere en richtinggevende waarden, en een omgeving waarin ruimte is voor ontwikkeling van talent, initiatief, vernieuwing en verbinding met de omgeving. Kortom, coachend en dienend leiderschap vanuit vertrouwen. Maar ook leiderschap dat oog heeft voor een gezonde en efficiënte organisatie waardoor de continuïteit gewaarborgd wordt vanuit ‘de bedoeling/de purpose’ van de organisatie.

3. Veranderen als constante

Bij veranderingen in organisaties gaat het niet zo zeer om de verandering zelf, maar vooral over hoe hiermee wordt omgegaan. Omdat veranderingen zich in een hoog tempo aandienen, is het voor veel medewerkers moeilijk om zich steeds te verbinden met de nieuwe situatie. Organisatieontwikkeling draait om betekenisvolle progressie voor alle stakeholders en dat is een continu proces. Leidinggevenden en medewerkers hebben een zogenoemde ‘groei mindset’ nodig: denken en handelen moeten gericht zijn op de vraag naar de wenselijke situatie en de verbeteringen die dat oplevert.

Onze specialismen

1. Opstarten van teams.
2. Conflicten binnen teams.
3. Teams in een turbulente context.
4. Samenwerken tussen teams (binnen de organisatie).
5. Ketensamenwerking (buiten de organisatie).
6. Het op maat ontwikkelen van games, simulaties en andere tools om de ontwikkeling te versnellen en verdiepen.

Ik ben iedere keer weer blij met de vakkundige ondersteuning van Aafke bij onze doorontwikkeling. Ook als het moeilijk is, staat ze er gewoon, bezuiniging of niet, met raad en daad en vooral met heel haar hart!

 

Henk Hoogland
Afdelingshoofd VastGoed-, Parkeer- en Geodatabedrijf Almere

Wij maken graag ruimte voor u!

Heeft u vragen of wilt u direct een afspraak maken om de mogelijkheden van ruimte maken voor u, vul dan het contact formulier in.