Coaching

MaakRuimte! voor uw unieke potentieel

Met coaching werken we aan het stimuleren van reflectie en het vrijmaken van potentiële kwaliteiten van mensen. We ondersteunen ook bij het overwinnen van obstakels voor verdere ontwikkeling in een persoon of in de omgeving waar iemand functioneert. Hiervoor gebruiken we verschillende coaching stijlen en –methodieken, steeds afhankelijk van de vraag en de context. Omdat wij het krachtenveld waarin executives werken vanuit de werkpraktijk kennen, sluit onze coaching goed aan bij de veel voorkomende paradoxen en positioneringdilemma’s. Daarnaast bieden wij ervaren coaches in vitaliteits- en energiemanagement.

Onze specialismen

Wij willen de persoonlijke effectiviteit van coachees in de werkcontext vergroten door concreet bij te dragen aan:

  • Zingeving in werk en meer authentiek leiderschap
  • Bewustzijn van uzelf en uw effect op anderen
  • Balans in uzelf en in het werk
  • Sociale vaardigheden versterken (communicatie en samenwerking)
  • Visie, structuur en focus aanbrengen
  • Sneller besluiten nemen en effectief delegeren
  • Positioneringsdilemma’s en zichtbaarheid
  • Begrenzen en verbinden
  • Herkennen van superego en patronen en het effect ervan

 

De relatie en vertrouwensband tussen coach en coachee is één van de meest bepalende factoren voor succes. Daarom kunt u bij ons kiezen uit verschillende ervaren coaches, die perfect aansluiten op uw persoon en coachvraag.

Vitaliteit en energiemanagement

Het managen van persoonlijke energie is de sleutel tot hogere prestaties, met behoud van uw gezondheid. Het is steeds de uitdaging om een goede balans te vinden tussen de eisen van de omgeving en de eigen mogelijkheden. In dit spanningsveld tussen ‘moeten’ en ‘kunnen’ is efficiënt energiebeheer onontbeerlijk voor rust en creativiteit. Bij het creëren van een vitaal werkritme kijken we niet alleen naar het individu, maar ook naar patronen en automatismen in de samenwerking. Samen met u ontwerpen we hoe het ook zou kunnen en helpen we dit nieuwe ritme in te bedden.

Meerdere malen heeft MaakRuimte goed werk geleverd met strategiesessies, executive coaching, organisatie- en leiderschapsontwikkeling. Ze 
raken snel de kern, weten medewerkers te enthousiasmeren en zorgen ervoor dat alles beklijft.

 

RvF CEO Internationale Bank

Wij maken graag ruimte voor u!

Heeft u vragen of wilt u direct een afspraak maken om de mogelijkheden van ruimte maken voor u, vul dan het contact formulier in.