Leiderschapskwaliteiten

Leiderschap bij complexe vraagstukken

MaakRuimte heeft veel ervaring met het adviseren en begeleiden van grootstedelijke vraagstukken en organisatie- en managementontwikkeling. In het boek MaakRuimte! Leiderschap bij complexe vraagstukken hebben we deze ervaringen vertaald naar concrete leiderschapskwaliteiten.

MaakRuimte! in de praktijk

Het boek schetst de ervaring van lijn-, programma-en projectmanagers binnen zeven grote gemeentes in Nederland. Zij hebben deze complexiteit succesvol gehanteerd. Dat is ze gelukt door:

1. Het ontembare te accepteren; hun eigen ‘niet weten’ verdragen en leidinggeven in onzekerheid. Bijvoorbeeld door anderen te helpen hun ‘niet weten’ te verdragen, inschatten of ‘de tijd rijp is’ en/of deze ‘tijd rijp maken’.
2. Het vuur aan te wakkeren; luisteren en vanuit de verhalen, met betrokkenen inspiratie en perspectief bouwen, het vuur aan de schenen leggen en het vuur vanuit het hart aanwakkeren.
3. Verbindingen te maken op alle niveaus; luisteren, ruimte maken en de intenties en taal van alle niveaus spreken (bestuurlijk, uitvoering, de straat). En door deze werelden met elkaar te verbinden.
4. Het zwaard te hanteren; durven stoppen, keuzes maken, begrenzen, disciplineren, gecombineerd met alle perspectieven.
5. Te geven en te nemen; balans is belangrijk voor een gezond systeem. Een systeem zoekt uit zichzelf naar evenwicht. Zelfreflectie, ruilsystemen en iemand zijn lot en ruimte gunnen. Podium geven aan koplopers (die lef, ideeën en inspiratie geven), dankbaarheid tonen en weer collectief maken.

De essentie in ons boek is:

MaakRuimte!

  • In mijn beeldvorming; zodat ik los kom van mijn eigen beelden over hoe een leider hoort te zijn.
  • In mijn aandacht; zodat ik écht kan luisteren in plaats van toe te geven aan mijn neiging me te profileren en om met ‘dan en straks’ bezig te zijn in plaats van in het ‘hier en nu’ aanwezig te zijn.
  • In mijn gedachten; zodat ik mijn negatieve zelfreflecties, waarmee ik mijn eigen kracht ondermijn, kan loslaten.
  • In mijn zelfbeeld; zodat ik vrij ben van mijn grootheidswanen, waarin ik meen de waarheid in pacht te hebben.
  • In mijn perfectie; zodat ik de maakbaarheidsgedachte kan loslaten, durf te zien wat is en me laat verrassen door wat kan ontstaan.
  • In de organisatie; zodat mensen de interactie aangaan en uit de hokjesgeest en patronen van de bureaucratie stappen.

Kortom, geef mensen hun eigen kracht en beslis- en handelingsbekwaamheid terug; burgers, bedrijven, medewerkers, leiders, bestuurders MaakRuimte!

MaakRuimte! is verkrijgbaar via info@maakruimte.nl en kost € 19,95 (inclusief verzendkosten).

Met plezier het ik het boek MaakRuimte! gelezen. Het is een verjonging van het boekje Aartsvaders van Wim Wennekes. Hij komt in historisch perspectief tot de conclusie dat een missie, koers houden en meebewegen met de flow in combinatie met een lange adem tot groot ondernemerschap heeft geleid.

 

Wij maken ruimte voor u

Heeft u vragen of wilt u direct een afspraak maken om de mogelijkheden van ruimte maken voor u, vul dan het contact formulier in.