Boekbespreking MAAK RUIMTE!

Boekbespreking MaakRuimte

MaakRuimte

Auteurs: Aafke Osse, Evelien Schipper Roos, Moll

Maak ruimte is een zeer toegankelijk boek dat inzicht geeft op de vraag hoe leiderschap eruit ziet bij complexe maatschappelijke vraagstukken. Vragen die daarbij passen zijn; welke factoren spelen een rol bij het succesvol realiseren van een (maatschappelijk) complex vraagstuk? Welk type leiderschap past daarbij en welke kwaliteiten vraagt dat van de leider? In een toegankelijk geschreven boek wordt er in korte tijd inzicht gegeven bij verschillende leiders van maatschappelijke vraagstukken. Vraagstukken die zich afspelen in Amersfoort, Tilburg, Almere, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam.

Het boek begint met wat wetenschappelijk heet, een theoretisch kader. Dat is niet alleen beperkt tot grote auteurs, maar het leuke aan het boek is dat de auteurs het aandurven om ook zelf geformuleerde leiderschapsprincipes te hanteren. Een aantal richtlijnen staat daarbij centraal, de ontembaarheid accepteren, geven en nemen, vuur aanwakkeren, verbinden op alle niveaus en het zwaard durven hanteren. Dat dit niet op een lineaire beweging stoelt van A naar B blijkt wel uit het veelvuldig aangehaalde Theory U. Alleen al de knappe samenvatting van deze theorie is een aanrader om het boek te lezen. Daarnaast wordt de lezer meegenomen in de theorieën over leiderschap en spiral dynamics. Kortom de bril die gebruikt is om naar de praktijk te kijken, wordt ook langzaam opgezet bij de lezer. Het helpt om de praktijkinterviews te begrijpen. Wat vertellen de leiders, hoe kan ik dat plaatsen? De kunst is wel om de bril af en toe ook af te zetten om zelf even te reflecteren wat je er zelf van vindt. Als dat lukt als lezer krijgt het boek absoluut nog meer toegevoegde waarde.

Uiteindelijk spreekt de laatste paragraaf voor zich en geeft het kernachtig een deel van het antwoord dat het boek heeft gevonden;

Maak ruimte, in mijn beeldvorming; zodat ik los kom van mijn eigen beelden over hoe een leider hoort te zijn.

Maak ruimte, in mijn aandacht; zodat ik écht kan luisteren in plaats van toe te geven aan mijn neiging me te profileren en om met ‘dan en straks’ bezig te zijn in plaats van in het ‘hier en nu’ aanwezig te zijn.

Maak ruimte, in mijn gedachten; zodat ik mijn negatieve zelfreflecties los kan laten, waarmee ik mijn eigen kracht ondermijn.

Maak ruimte, in mijn zelfbeeld; zodat ik vrij ben van mijn grootheidswanen waarin ik meen de waarheid in pacht te hebben.

Maak ruimte in mijn perfectie; zodat ik de maakbaarheidgedachte kan loslaten, durf te zien wat is en me laat verrassen door wat kan ontstaan

Maak ruimte in de organisatie; zodat mensen de interactie aangaan en uit de hokjesgeest en patronen van de bureaucratie stappen.

Geef mensen hun eigen kracht en beslis- en handelingsbekwaamheid terug; burgers, bedrijven, medewerkers, leiders, bestuurders, Maak ruimte!!

 

Een van de lezers van het boekje Maak Ruimte reageerde als volgt:

Met plezier het ik het boekje “maak ruimte” gelezen.

Het is een verjonging van het boekje “Aartsvaders” van Wim Wennekes.  Hij komt in historisch perspectief tot de conclusie dat een missie, koers houden en meebewegen met de flow in combinatie met een lange adem tot groot ondernemerschap heeft geleid. (uiteraard doe ik zijn boek te kort door deze wel zeer bondige samenvatting)

 

Veel leesplezier!
Sjoerd Hogenbirk

Meer informatie is verkrijgbaar via Aafke Osse en Evelien Schipper van MaakRuimte.
Het boek is verkrijgbaar via info@maakruimte.nl en kost € 19,95 (inclusief verzendkosten)