Hoe vaak hoor je niet dat het bergen energie kost om medewerkers zover te krijgen dat ze je volgen. En dat als je je omdraait iedereen zijn werk weer doet op de oude manier. Het kan anders door effectief verschillende veranderinterventies c.q. tapas toe te...

Het IKC ontwikkel canvas is een praktisch denkmodel voor partners die samen op onderzoek gaan naar het Waarom, Hoe en Wat van hun gezamenlijke ambitie om een Kindcentrum te willen gaan vormen. Het helpt hen om deze gewenste.....

Maak ruimte is een zeer toegankelijk boek dat inzicht geeft op de vraag hoe leiderschap eruit ziet bij complexe maatschappelijke vraagstukken. Vragen die daarbij passen zijn; welke factoren spelen een rol bij het succesvol realiseren van een.....

Stichting Primair Huisartsenposten is een samenwerkingsverband van zes huisartsenposten in Midden Nederland met ongeveer 750 aangesloten huisartsen en 600 waarnemers. De huisartsenposten zijn gevestigd in Blaricum, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein, Utrecht en Zeist. Samen verzorgen deze posten de spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren en tijdens feestdagen...

De invoering van de Omgevingswet is 1 à 2 jaar uitgesteld, dat is ook niet gek want het omhelst nogal wat. Vooral op de plekken waar die in praktijk gebracht moet worden. Gelukkig geeft dit wel de gelegenheid om de wet daadwerkelijk en daadkrachtig in...

In de nieuwe omgevingswet worden 26 wetten gereduceerd tot 1 wet. In essentie moet deze ene Omgevingswet de lokale stakeholders meer ruimte bieden om hun eigen omgeving verder te ontwikkelen. Het succes van de nieuwe wet.....